Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Fictieve verkrijgingen, de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de bezitseis (WPNR 2016/7104)

LinkedIn
29-04-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. M.J. Hoogeveen

In de Successiewet zijn diverse fictiebepalingen opgenomen. Verkrijgingen die civielrechtelijk geen verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking vormen, worden bij fictie toch als zodanig bestempeld omdat zij een dergelijke verkrijging zeer nabij komen. Voor een aantal ficties geldt dat indien ondernemingsvermogen wordt verkregen, dit ondernemingsvermogen niet uit het vermogen van de schenker of erflater afkomstig is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in geval van een fictieve verkrijging ex art. 10 en art. 12 SW. Strikt genomen wordt dan niet voldaan aan de bezitseis van art. 35d SW. Deze eis houdt immers kort gezegd in dat het ondernemingsvermogen moet worden verkregen van een IB-ondernemer of een aanmerkelijkbelanghouder. Hierdoor kan op grond van de letterlijke tekst van de wet geen beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden gedaan. De wetgever heeft echter wel de bedoeling gehad om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van toepassing te laten zijn op fictieve verkrijgingen van ondernemingsvermogen. Om deze bedoeling te bereiken, zal de bezitseis van art. 35d SW anders ingevuld moeten worden dan nu het geval is. De wet moet dus worden aangepast. In dit artikel staat dan ook de vraag centraal hoe de bezitseis zou moeten luiden in geval van een fictieve verkrijging van ondernemingsvermogen waarbij het vermogen ten tijde van het overlijden niet meer tot het vermogen van de erflater behoort.

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet komt uitgebreid aan de orde in de opleiding Estate Planning Specialist.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin