Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Emigrerende aanmerkelijkbelanghouder vanaf 2016 (VFP 2016/4)

LinkedIn
02-05-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

De emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder is een fictieve vervreemding voor de aanmerkelijkbelangregeling (art. 4.16 lid 1 onder h Wet IB 2001). Als vervreemdingvoordeel (art. 4.19 Wet IB 2001) wordt het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van het aanmerkelijk belang (art. 4.22 Wet IB 2001) bij emigratie genomen, verminderd met de verkrijgingsprijs (art. 4.21 Wet IB 2001). Als het vervreemdingsvoordeel positief  is, wordt dit als te conserveren inkomen aangemerkt (art. 2.8 lid 2 jo. art. 2.9 lid 1 Wet IB 2001) en hiervoor wordt renteloos uitstel van betaling verleend. Tot 15 september 2015, 15:15 uur, vond na verloop van tien jaar kwijtschelding plaats van die conserverende aanslag, zodat na verloop van tijd sprake was van afstel van belastingheffing over de aanmerkelijkbelangclaim. Met de invoering van het Belastingplan 2016 is met terugwerkende kracht tot het moment van de publicatie van dat wetsvoorstel, afstel echter niet langer mogelijk. In dit artikel bespreekt de auteur de emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder en de schenking of vererving van een aanmerkelijk belang, nadat de aanmerkelijkbelanghouder is geëmigreerd.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin