Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Cautio Socini te ruim geformuleerd (JBN 2016/24)

LinkedIn
30-05-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. A.J.H. Pleysier

De auteur bespreekt in dit artikel het arrest HR 20 november 2015, nr. 14/02658, ECLI:NL:HR:2015:3329. In deze zaak gaat het over twee achter elkaar liggende vragen. In de eerste plaats: is de cautio Socini – een bepaling in een testament dat het erfdeel wordt beperkt indien een erfgenaam zich tegen het testament of de uitvoering daarvan verzet – überhaupt geldig? Volgens het Hof Den Haag is het, in ieder geval onder de vigeur van het huidige erfrecht, een geldige rechtsfiguur. Dat is ook volgens de Hoge Raad zo, al rept de Hoge Raad niet over de geldigheid onder het oude erfrecht. De tweede vraag is dan in welke gevallen een cautio Socini werkt. Zoals uit dit artikel blijkt, wordt het aantal gevallen waarin de cautio Socini zou kunnen werken, ingeperkt.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin