Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Ontbrekend begunstigend overgangsrecht bij art. 10 SW beoordeeld (WPNR 2011/6881)

LinkedIn
04-04-2011 | Categorie: Literatuur

Dr. M. Schuver-Bravenboer

Uit een door het Fiscaal Instituut Tilburg (UvT) en BDO uitgevoerde enquête is gebleken dat notarissen ontevreden zijn over de mate waarin bij de invoering van de gewijzigde Successiewet per 1 januari 2010 in begunstigend overgangsrecht is voorzien. Met name ten aanzien van een aantal aanpassingen dat art. 10 Succ.w. raakt, zijn zij van mening dat een tegemoetkoming voor 'gedupeerde' belastingplichtigen op zijn plaats is. In deze bijdrage spreekt de auteur een wetenschappelijk gefundeerd oordeel uit over deze enquêteresultaten. Bij die beoordeling maakt zij gebruik van het door haar in het kader van een promotieonderzoek ontwikkelde kader voor de beoordeling van fiscaal overgangsrecht. Dit beoordelingskader past zij voorzover mogelijk toe op drie concrete overgangssituaties die verband houden met art. 10 Succ.w. In dit kader komen aan de orde: de gesplitste aankoop, de intrekking van resolutie BNB 1965/96 en het klassieke ik-opa-testament. Daaraan voorafgaand maakt de auteur een aantal algemene opmerkingen over het overgangsrecht waarin de wetgever heeft voorzien. De bijdrage wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor zowel de praktijk als de wetgever.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin