Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Zakelijk verkoop woning en artikel 10 SW 1956 (FBN 2016/30)

LinkedIn
08-07-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. W.R. Kooiman

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van 8 april 2016, waarin de Hoge Raad verder duidelijkheid heeft geschapen over de toepassing van art. 10 SW bij de overdracht van een woning onder voorbehoud van een huurrecht (ECLI:NL:HR:2016:583). Volgens de belastingplichtige ging het om een zuiver zakelijke transactie en is de woning ten onrechte aangemerkt als fictief legaat. De Hoge Raad besliste anders, daarmee aansluitend bij de wettekst van art. 10 lid 3 SW en de wetsgeschiedenis. Gelet op de ratio van art. 10 SW ligt het volgens de auteur wat ingewikkelder.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin