Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Beschikkingen ten behoeve van geestelijk verzorgers (Tijdschrift Erfrecht 2016/4)

LinkedIn
23-08-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. H.J. de Jonge

De gronden waarop een uiterste wilsbeschikking in het algemeen kan worden aangevochten zijn beperkt. Zo is een uiterste wilsbeschikking volgens art. 4:43 lid 1 BW niet vatbaar voor vernietiging op de grond dat zij door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Desondanks kent het erfrecht in art. 4:57 tot en met 59 en 61 BW enkele artikelen waarin misbruik van omstandigheden zou kunnen spelen. Op grond van deze bepalingen mogen enkele specifieke groepen van personen geen voordeel genieten uit iemands uiterste wilsbeschikking. Eén van de groepen van personen die geen voordeel mogen genieten uit een uiterste wilsbeschikking zijn de geestelijk verzorgers als bedoeld in art. 4:59 lid 1 BW. In dit artikel ligt het accent op deze geestelijk verzorgers, zoals priesters. Op de andere groepen van personen die genoemd worden in art. 4:57 tot en met 59 en 61 BW wordt nauwelijks ingegaan.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin