Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Internationale estate planning en de Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016 (FTV 2016/32)

LinkedIn
05-09-2016 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. M.H. ten Wolde

Op 28 juli 2016 is de Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (hierna: Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016) in werking getreden. De vraag is wat er voor de internationale estateplanningpraktijk en de praktijk van de internationale boedelafwikkeling wijzigt wanneer de Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016 met ingang van 29 januari 2019 van toepassing wordt. Nemen de mogelijkheden voor een efficiënte estate planning toe of juist af? Bewerkstelligt de Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016 de erkenning van Nederlandse huwelijkse voorwaarden in alle deelnemende lidstaten? Zijn daarmee ook de goederenrechtelijke kwesties afgedekt? In dit artikel analyseert de auteur de Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016 en bespreekt hij de gevolgen voor de huidige rechtspraktijk.

Met het programma IPR Huwelijksvermogensrecht stelt u snel, eenvoudig en nauwkeurig vast welk recht vanuit Nederlands perspectief van toepassing is op het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin