Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Het levenstestament en de toestemming van artikel 1:88 BW (JBN 2016/52)

LinkedIn
07-11-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. J.G. Gräler

Veelvuldig worden in het notariaat levenstestamenten gemaakt waarin een volmachtgever aan zijn echtgenote de bevoegdheid verleent om (als gevolmachtigde) “toestemming te verlenen voor rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 1:88 lid 1 BW”. De vraag die in dit artikel aan de orde komt is of het verlenen van toestemming ex art. 1:88 BW op deze manier kan worden gedelegeerd. Aan de hand van een kort literatuuronderzoek concludeert de auteur dat dit niet het geval is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin