Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het levenstestament en de toestemming van artikel 1:88 BW (JBN 2016/52)

LinkedIn
07-11-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. J.G. Gräler

Veelvuldig worden in het notariaat levenstestamenten gemaakt waarin een volmachtgever aan zijn echtgenote de bevoegdheid verleent om (als gevolmachtigde) “toestemming te verlenen voor rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 1:88 lid 1 BW”. De vraag die in dit artikel aan de orde komt is of het verlenen van toestemming ex art. 1:88 BW op deze manier kan worden gedelegeerd. Aan de hand van een kort literatuuronderzoek concludeert de auteur dat dit niet het geval is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin