Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het levenstestament en zorgbeslissingen (WPNR 2016/7126)

LinkedIn
14-11-2016 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. J. Legemaate

Het levenstestament is onder meer bedoeld om mensen die door ziekte of ongeval niet meer in staat zijn te communiceren en beslissingen te nemen, in staat te stellen hun wensen met betrekking tot een medische behandeling kenbaar te maken. Zij kunnen in een levenstestament niet alleen personen aanwijzen die namens hen mogen beslissen over een medische behandeling, maar ook aangeven welke medische behandelingen zij wel en niet willen ondergaan. In de medische ethiek wordt dan wel gesproken over precedent autonomy: het vastleggen van wensen en opvattingen met het oog op latere momenten van wilsonbekwaamheid. In dit artikel gaat de auteur nader in op geldende wetgeving in de gezondheidszorg, teneinde de vraag te beantwoorden welke mogelijkheden er zijn voor precedent autonomy in de gezondheidszorg (hetzij door volmachtverlening, hetzij door het formuleren van inhoudelijke wensen). Hij bespreekt achtereenvolgens de inhoud van de wetgeving inzake schriftelijke wilsverklaringen in de zorg, de aspecten van wilsverklaringen die in de praktijk aan de orde zijn en de mogelijke meerwaarde van een notarieel levenstestament met betrekking tot zorgbeslissingen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin