Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De ik-opa-making: eindelijk duidelijkheid? (WPNR 2016/7126)

LinkedIn
14-11-2016 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en mr. J.B. Vegter

De aanleiding voor dit artikel is de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 20 augustus 2015, waarin werd geoordeeld dat een als last geformuleerde ik-opa-making als een legaat moet worden uitgelegd en dat daarop art. 10 lid 9 SW van toepassing is (ECLI:NL:RBZWB:2015:5579). Eerder heeft de Rechtbank Den Haag echter overwogen dat de als lastbevoordeling verwoorde ik-opa-bepaling onder art. 10 lid 1 SW valt (ECLI:NL:RBDHA:2014:8012). Deze uitspraak is bekritiseerd door Schols in FBN 2014/53. Hij is, conform de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, van mening dat de als last geformuleerde ik-opa-making altijd onder art. 10 lid 9 SW valt. In dit artikel gaan de auteurs nader in op dit vraagstuk. Daartoe schetsen zij eerst kort het wettelijk kader en analyseren zij de verschillende rechtsfiguren en hun uitwerking. Daarna komen zij tot de beantwoording van de centrale vraag of het inderdaad zo is dat iedere als last geformuleerde ik-opa-bepaling onder art. 10 lid 9 SW valt en niet onder art. 10 lid 1 SW.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin