Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

HR 15 april 2016, BNB 2016/166: een nadere beschouwing en belang voor de fiscale praktijk (WPNR 2016/7129)

LinkedIn
07-12-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. D.C. Simonis

In de Wet IB 2001 en de Successiewet zijn faciliteiten opgenomen op basis waarvan bedrijfsopvolgingen fiscaal vriendelijk kunnen plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is dat sprake is van een materiële onderneming. In de praktijk hanteert de Belastingdienst als hoofdregel dat vastgoedbeleggingsactiviteiten niet kwalificeren als een materiële onderneming. De laatste jaren zijn reeds diverse rechtbank- en hofuitspraken verschenen over deze materie met verschillende uitkomsten. Op 15 april 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat een vennootschap met omvangrijke vastgoedbeleggingen wel degelijk met haar gehele vermogen een materiële onderneming dreef (ECLI: NL:HR: 2016:633). In dit artikel geeft de auteur een nadere beschouwing van dit arrest en gaat hij in op de uitstralingseffecten die de beslissing van de Hoge Raad kan hebben op andere fiscale regelingen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin