Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

De fiscale gevolgen van wetsvoorstel 33987 (beperking wettelijke gemeenschap van goederen) (FTV 2016/52)

LinkedIn
19-12-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. C.L.M. Brouwers

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Momenteel ligt het voorstel bij de Eerste Kamer, waar de initiatiefnemers in de memorie van antwoord de laatste vragen van de verschillende fracties hebben beantwoord. In dit artikel gaat de auteur eerst in op de voorgestelde wijziging van het huwelijksvermogensrecht en op de opmerkingen in de literatuur over de vermeende fiscale gevolgen. Daarna gaat hij in op de wijzigingen die al in 2012 in het huwelijksvermogensrecht zijn aangebracht (wijziging van art. 1:87 BW) en op de verlate reactie van de fiscale wetgever daarop per 2014 (invoering nieuw art. 5e AWR). Vervolgens verwoordt de auteur de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie en de initiatiefnemers van het wetsvoorstel op de gestelde Kamervragen, waarna een korte analyse wordt gemaakt van de ogenschijnlijke verschillen van inzicht. Het artikel wordt afgesloten met de conclusie dat er in de ogen van de auteur voor het grootste deel sprake is van spraakverwarring, althans dat de verschillen in inzicht tussen de minister van Veiligheid en Justitie en de fiscale literatuur minder groot zijn dan ze lijken. Een fiscale paragraaf bij het wetsvoorstel was volgens de auteur niettemin op zijn plaats geweest.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin