Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De pot met goud, de bankrekening en het voorkomen van misbruik van volmacht (KWEP 2016/28)

LinkedIn
27-12-2016 | Categorie: Literatuur

Mr. J.M. Tempelaar

Het levenstestament mag zich in een grote belangstelling verheugen. De basis van het levenstestament is echter reeds lang geleden door het notariaat gelegd door het veelvuldig opmaken van algemene volmachten. Hoewel de naam hipper is dan voorheen, is ook nu nog het fundament van het levenstestament het verlenen van een volmacht aan een vertrouwenspersoon. Misbruik van ouderen is eveneens een actueel thema. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal ouderen vatbaar is voor mishandeling. Onder mishandeling wordt ook financiële uitbuiting verstaan. Gezien de populariteit van het levenstestament lijkt het voor de hand te liggen dat in de toekomst meer berichten van misbruik door een gevolmachtigde zullen verschijnen. In dit artikel onderzoekt de auteur welke maatregelen in het levenstestament misbruik zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin