Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Rekening en verantwoording door de mantelzorger (WPNR 2016/7132)

LinkedIn
09-01-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

De wet kent geen algemene regeling over het ontstaan en de inhoud van verplichtingen tot het doen van rekening en verantwoording door de mantelzorger, waaronder de ‘levensexecuteur’. Evenmin is in titel 3.3 BW betreffende de volmacht een dergelijke bepaling opgenomen. De vraag of er een rekening- en verantwoordingsplicht is in een concreet geval, behoeft een genuanceerd antwoord, dat verschilt al naar gelang de omstandigheden. Daarbij kan men naast de hoofdvraag verschillende deelvragen onderscheiden, zoals:

  • Tegenover wie dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?
  • Wat is de omvang van de rekening- en verantwoordingsplicht?
  • In hoeverre spelen de aard en inhoud van de verrichte rechtshandeling(en) een rol?

In dit artikel gaat de auteur kort in op de hoofdvraag en de deelvragen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin