Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Rekening en verantwoording door de mantelzorger (WPNR 2016/7132)

LinkedIn
09-01-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

De wet kent geen algemene regeling over het ontstaan en de inhoud van verplichtingen tot het doen van rekening en verantwoording door de mantelzorger, waaronder de ‘levensexecuteur’. Evenmin is in titel 3.3 BW betreffende de volmacht een dergelijke bepaling opgenomen. De vraag of er een rekening- en verantwoordingsplicht is in een concreet geval, behoeft een genuanceerd antwoord, dat verschilt al naar gelang de omstandigheden. Daarbij kan men naast de hoofdvraag verschillende deelvragen onderscheiden, zoals:

  • Tegenover wie dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?
  • Wat is de omvang van de rekening- en verantwoordingsplicht?
  • In hoeverre spelen de aard en inhoud van de verrichte rechtshandeling(en) een rol?

In dit artikel gaat de auteur kort in op de hoofdvraag en de deelvragen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin