Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het levenstestament: een korte analyse van veel gebruikte modellen in de notariële praktijk (WPNR 2016/7132)

LinkedIn
09-01-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. L.C.A. Verstappen

Praktijkgevallen maken duidelijk dat het verlenen van algehele, allesomvattende volmachten zonder ook maar enige restricties of toezicht, bijvoorbeeld de verplichting rekening en verantwoording af te leggen, vandaag de dag niet meer zouden moeten worden gemaakt als het gaat om ‘levenstestamenten’ voor personen die vanwege psychische of fysieke gebreken niet meer in staat zijn voldoende voor zichzelf te zorgen. In dit artikel staat centraal of en, zo ja, op welke rechtsverhouding een dergelijk ‘levenstestament’ wordt gebaseerd. Dat is immers het fundament voor de in te bouwen waarborgen dat geen misbruik van de positie als vertegenwoordiger wordt gemaakt. Na enkele algemene overwegingen volgt een korte bespreking van een aantal in de notariële praktijk gangbare modellen. Het artikel wordt afgesloten met een aanbeveling.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin