Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Onrechtmatig onttrokken gelden en de daarover verschuldigde rente (HR 27 mei 2016, ECL:NL:HR:2016:995) en de invloed daarop van het levenstestament (JBN 2017/2)

LinkedIn
23-01-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Het komt steeds vaker voor dat kinderen al vóór het overlijden van de ouders hun vermogen beheren, hetzij via een ‘eenvoudige’ bankvolmacht, hetzij via een levenstestament. Meestal gaat dat goed, maar soms zijn de schouders van de gevolmachtigden te smal om deze last te dragen, waardoor er na overlijden van de ouders een strijd tussen de kinderen-erfgenamen ontstaat. Zo ook in de uitspraak die in dit artikel wordt besproken, waar het in cassatie (ECL:NL:HR:2016:995) met name nog ging om twee punten:

  1. Welke rente was over de onrechtmatige onttrekkingen aan het vermogen van moeder verschuldigd?
  2. Was de dochter contractspartij bij een door moeder aan het gezin van dochter verstrekte lening?

Met name het eerste punt is interessant voor de boedelpraktijk.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin