Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Uitleg (artikel 4:46 lid 1 BW); onmogelijk te vervullen last of voorwaarde (artikel 4:45 lid 1 BW). Of: hoe fataal is een in een testament gestelde termijn? (JBN 2017/7)

LinkedIn
23-03-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. P.J.F.M. le Cat

Volgens de uiterste wil van erflater zijn de erfgenamen verplicht om binnen een jaar na het overlijden een notariële akte op te maken waarbij erflaters echtgenote onder meer verplicht is om zekerheid te stellen voor de schulden uit overbedeling aan erflaters overige erfgenamen. De dochter van erflater verlangt de zekerheidstelling door haar moeder echter ruim zes jaar na de datum van overlijden. Is het vereiste dat de akte vaststelling erfdelen met zekerheidstelling binnen een jaar na het overlijden wordt getekend een ‘voorwaarde’ in de zin van art. 4:45 lid 1 BW? Kan deze ‘voorwaarde’ niet meer worden vervuld nu er meer dan een jaar is verstreken? In dit artikel bespreekt de auteur het arrest HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:46, waarin is bepaald dat de vraag of sprake is van een onmogelijk te vervullen voorwaarde of last als bedoeld in art. 4:45 lid 1 BW, beoordeeld moet worden naar het tijdstip van overlijden van de erflater.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin