Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903

Verrassende vragen over het levenstestament: de grenzen van herroeping van de volmacht (JBN 2017/13)

LinkedIn
03-04-2017 | Categorie: Literatuur

J.M. van Anken en mr. dr. R.E. Brinkman

Het levenstestament heeft ingang gevonden in het juridische landschap. Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met het opstellen ervan, maar de praktijk leert dat bij de uitvoering ervan regelmatig verrassende vragen rijzen. In dit artikel nemen de auteurs twee fundamentele vragen onder de loep. Aan de hand van een casus wordt allereerst ingegaan op de kwestie of de volmachtgever de herroeping van de volmacht kan binden aan een vormvoorschrift. Daarna behandelen de auteurs de vraag of een gevolmachtigde de volmacht aan een medegevolmachtigde mag herroepen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin