Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het legaat aan een erfgenaam: een gewoon legaat? (Tijdschrift Erfrecht 2017/1)

LinkedIn
10-04-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. G.G.B. Boelens

In dit artikel staat de auteur stil bij het legaat aan een erfgenaam – ook wel ‘prelegaat’ genoemd – en de vraag of, en zo ja, in hoeverre, een dergelijk legaat verschilt van een legaat aan een willekeurige derde. Volgens de auteur wordt een legaat aan een erfgenaam altijd voor het geheel onder bijzondere titel verkregen (behoudens de toepassing van art. 4:228 lid 2 BW), net als elk ander legaat aan een derde. Het aan een erfgenaam gelegateerde goed moet op dezelfde wijze ‘voor’ de verdeling aan de legataris-erfgenaam worden geleverd als dat het gelegateerde goed aan de legataris-niet-erfgenaam ‘voor’ de verdeling moet worden geleverd. Het onderscheid tussen een legaat, een prelegaat en de bijzondere variant daarvan, zijnde het voorafnemingslegaat, acht de auteur dan ook verwarrend en niet noodzakelijk.

Tijdens de Studiemiddag Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht gaat de auteur nader in op het legaat aan erfgenaam.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin