Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903

De onherroepelijke volmacht en de ontbinding van de huwelijksgemeenschap waarin de volmachtgever is gehuwd (Tijdschrift Erfrecht 2017/2)

LinkedIn
11-04-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. S. Perrick

In dit artikel beantwoordt de auteur de vraag wat de invloed is van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap op de onherroepelijke volmacht tot beschikking over een goed dat tot de wettelijke gemeenschap behoort. Hij gaat ervan uit dat de economische eigenaar voorafgaande aan de ontbinding van de huwelijksgemeenschap nog geen gebruik heeft gemaakt van de onherroepelijke volmacht. De auteur onderscheidt de volgende gevallen:

  • De gemeenschap wordt ontbonden op een andere grond dan het overlijden van volmachtgever of diens echtgenoot. De auteur beperkt zich in dit artikel tot de ontbinding van de gemeenschap ten gevolge van echtscheiding.
  • De gemeenschap wordt ontbonden door het overlijden van volmachtgever.
  • De gemeenschap wordt ontbonden door het overlijden van de echtgenoot van volmachtgever.

Tot slot geeft de auteur de praktijk advies hoe de door hem gesignaleerde problemen kunnen worden voorkomen en wijst hij op de consequenties in het geval de problemen niet zijn onderkend.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin