Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De afwikkeling van een nalatenschap indien men bekend is met het bestaan van een kind dat door de erflater is verwekt (JBN 2017/27)

LinkedIn
22-06-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. L.M. de Hoog

Indien een kind na het overlijden van zijn verwekker diens vaderschap gerechtelijk laat vaststellen, komt het ingevolge art. 1:207 lid 5 BW met terugwerkende kracht in familierechtelijke betrekking tot hem te staan. Dat kan tot gevolg hebben dat het kind een erfrechtelijke aanspraak ter zake van de nalatenschap van zijn vader kan doen gelden. Het arrest van het Hof Den Haag van 27 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3434, geeft volgens de auteur aanleiding om enkele aandachtspunten op te werpen ten aanzien van de afwikkeling van de nalatenschap.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin