Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Derdenwerking in het ipr huwelijksvermogensrecht nu en straks (WPNR 2017/7153)

LinkedIn
12-07-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. S.H. Heijning

Op 24 juni 2016 is in Brussel de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening (HuwVo) aangenomen. De HuwVo treedt voor een aantal EU-lidstaten in werking op 29 januari 2019, waarvan Nederland er één is. Art. 69 lid 3 HuwVo bepaalt dat hoofdstuk III van de verordening van toepassing is op echtgenoten die na 29 januari 2019 in het huwelijk treden. Dit artikel bepaalt ook dat de HuwVo van toepassing zal zijn op alle echtgenoten die staande huwelijk een rechtskeuze willen uitbrengen ongeacht onder welke conflictregels zij eerder vielen. Voor Nederland zal dat betekenen dat er naast de bestaande conflictregels – te vinden in het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978, de regels van het Chelouche/van Leer-arrest en het Haags Huwelijks-gevolgenverdrag 1905 – voor de huwelijken gesloten na inwerkingtreding van de HuwVo een nieuwe vierde set conflictregels bijkomt. Voor de praktijk zijn kort samengevat de volgende conflictregels van de HuwVo van belang. De echtgenoten kunnen voor of staande huwelijk een rechtskeuze uitbrengen of wijzigen, waarbij zij kunnen kiezen voor het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van een van beiden of de nationaliteit van een van beiden (art. 22 HuwVo). Bij gebreke aan een rechtskeuze geldt de conflictenladder van art. 26 HuwVo:

  1. Het recht van de eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats;
  2. Ontbreekt deze, dan het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit;
  3. Ontbreekt deze ook, dan het recht waarmee beide echtgenoten op het moment van de huwelijkssluiting de nauwste band hebben.

In dit artikel belicht de auteur één aspect in het bijzonder uit de HuwVo en dat is de vraag volgens welke regels en onder welke voorwaarden derden gebonden zijn aan het huwelijksvermogensrecht zoals dat werkt tussen de echtgenoten. Eerst gaat zij in op de bestaande regeling. Vervolgens behandelt de auteur de regeling uit de HuwVo en beziet zij de mogelijke praktische problemen aan de hand van een aantal voorbeelden.

Met het programma IPR Huwelijksvermogensrecht stelt u snel, eenvoudig en nauwkeurig vast welk recht vanuit Nederlands perspectief van toepassing is op het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin