Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De in- en uitsluitingsclausule in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Tijdschrift Erfrecht 2017/4)

LinkedIn
10-08-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. L.A.G.M. van der Geld

Op 1 januari 2018 treedt de Wet beperking gemeenschap van goederen in werking. De beperking van de gemeenschap van goederen zit onder meer in het van rechtswege buiten de gemeenschap vallen van verkrijgingen krachtens erfrecht. Heeft hiermee de uitsluitingsclausule zijn beste tijd gehad? In het nieuwe art. 1:94 lid 3 onder b BW is een nieuwe uiterste wilsbeschikking opgenomen: de insluitingsclausule. In dit artikel gaat de auteur in op de in- en  uitsluitingsclausule in de door het nieuwe huwelijksvermogensrecht veranderende testamentenpraktijk.

Tijdens het Symposium nieuw huwelijksvermogensrecht op woensdag 27 september 2017 wordt niet alleen uitvoerig ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen (waaronder art. 1:94 lid 3 onder b BW), maar ook op wat de fiscale gevolgen daarvan zijn en welke knelpunten de nieuwe wettelijke regeling impliceert.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin