Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De uitsluitingsclausule in internationale gevallen (Tijdschrift Erfrecht 2017/4)

LinkedIn
10-08-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. E.C.E. Schnackers

Hoe moet worden omgegaan met een erfenis of schenking afkomstig van een niet-Nederlander aan iemand die in de huidige Nederlandse gemeenschap van goederen is getrouwd, zonder dat er een uitsluitingsclausule is gemaakt? Valt deze erfenis of schenking dan in alle gevallen in de gemeenschap? De erflater of schenker zal daar immers vaak niet op bedacht zijn geweest, onder andere wegens onbekendheid met het Nederlandse wettelijke stelsel of het fenomeen van de uitsluitingsclausule. Dit vraagstuk houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Diverse oplossingsrichtingen zijn bedacht ten aanzien van de (on)mogelijkheden om de erfenis of schenking buiten de gemeenschap te houden c.q. de gevolgen van art. 1:94 BW te verzachten. De Hoge Raad heeft zich op 17 februari 2017 voor het eerst uitgelaten over de mogelijkheid van een materieelrechtelijke correctie op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid tussen de echtgenoten (ECLI:NL:HR:2017:276). In dit artikel wordt het arrest van de Hoge Raad besproken en geplaatst in de bredere context van onderhavige problematiek, zoals de omstandigheden waaronder een beroep op de materieelrechtelijke correctie kan worden gedaan en het rechtsgevolg daarvan.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin