Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Wijziging wettelijk kader pensioen in eigen beheer, de schenkbelastingaspecten! (FTV 2017/37)

LinkedIn
07-09-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. C.A.H. Luijken

Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden. Naast handhaving van de opgebouwde pensioenaanspraken worden tijdelijk twee opties geboden: afkoop van het gehele pensioen dan wel omzetting van het gehele pensioen in een oudedagsverplichting. Voornoemde opties zijn mogelijk tot eind 2019. Daarnaast waren tot 1 juli 2017 de opties aanwezig om de verdere pensioenopbouw in eigen beheer tot die datum voort te zetten en om bij professionele verzekeraars een verzoek in te dienen om een door een directeur-grootaandeelhouder aldaar opgebouwd pensioen naar eigen beheer over te hevelen. Tijdens de parlementaire behandeling zijn eventuele schenkbelastingaspecten ter zaken van afkoop of omzetting slechts beperkt aan de orde gekomen. Met name het antwoord op de vraag in welke gevallen instemming door de partner tot een schenking leidt, is van groot praktisch belang. De Staatssecretaris heeft op deze vraag echter slechts in algemene zin gereageerd teneinde het wetgevende proces niet onnodig te vertragen. In dit artikel staat de auteur stil bij enkele aspecten van schenking die zich bij afkoop of omzetting van pensioen kunnen voordoen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin