Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

De stilzittende schenker (KWEP 2017/18)

LinkedIn
14-09-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. N.C.G. Gubbels

Op 19 april 2017 heeft de auteur haar oratie gehouden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam over het schenkingsbegrip in de Successiewet. De Successiewet verwijst voor het begrip schenking naar het giftbegrip van art. 7:186 BW. Op grond van art. 7:186 lid 2 BW is een gift: "iedere handeling die er toe strekt dat degeen die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt." In dit artikel behandelt de auteur een aspect dat in de uitgesproken rede slechts gedeeltelijk aan bod is gekomen. Het betreft de uitleg van het begrip ‘handeling’ in het giftbegrip. Eerst besteedt de auteur aandacht aan de vraag of ook het stilzitten, oftewel een niet-doen, een handeling kan zijn in de zin van art. 7:186 BW. Vervolgens besteedt zij aandacht aan de vraag wie de schenkingshandeling verricht als men is gehuwd in gemeenschap van goederen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin