Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het legaat van een huwelijksgemeenschapsgoed (KWEP 2017/19)

LinkedIn
18-09-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. G.G.B. Boelens

In dit artikel gaat de auteur in op het legaat ten laste van de huwelijksgemeenschap en de werking van art. 4:51 BW. Indien de erflater een bepaald goed uit de huwelijksgemeenschap legateert, kan men na het overlijden tot de conclusie komen dat het gelegateerde goed niet tot de nalatenschap behoort. Dit is het geval als het gelegateerde goed bij de verdeling van de door het overlijden ontbonden huwelijksgemeenschap is toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot. De wetgever heeft voor deze situatie een regeling opgenomen in art. 4:51 BW. Als uitgangspunt geldt op grond van dit artikel dat als een in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot een tot de gemeenschap behorend goed heeft gelegateerd, hij geacht wordt het gehele goed te hebben willen vermaken ook al behoort slechts een onverdeeld aandeel van de helft tot zijn nalatenschap. De legataris kan dan ook van de erfgenamen levering van het gehele goed vorderen, zij het dat als het gelegateerde goed niet aan de nalatenschap maar aan de andere echtgenoot of diens erfgenamen wordt toebedeeld, de erfgenamen kunnen volstaan met uitkering van de waarde van het gelegateerde goed.

Tijdens de Studiemiddag Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht gaat de auteur nader in op het legaat van een huwelijksgemeenschapsgoed.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin