Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Formele ANBI-vereisten: alert notariaat of inzet computer? (FBN 2017/35)

LinkedIn
07-11-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. S.J.C. Hemels

Voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status staan in art. 5b AWR en art. 1a tot en met 1e Uitv.reg. AWR diverse formele en materiële vereisten. Aan beide soorten vereisten moet de ANBI voldoen, waarbij de notaris vooral een rol heeft bij de formele vereisten. De auteur constateert dat dit laatste niet altijd goed gaat. Aan bod komt het vereiste dat de ANBI met het totaal van haar activiteiten geen winstoogmerk mag hebben. Dit moet onder andere uit de statuten van de ANBI blijken. Sinds 2012 is het echter toegestaan om ter financiering van de doelstelling commerciële activiteiten te ontplooien. Niet alle statuten sluiten hierop aan. Daarnaast moet uit de statuten blijken dat de ANBI uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient. Dit is niet altijd eenvoudig. Uit de statuten moet blijken dat een (rechts)persoon niet rechtens of feitelijk de meerderheid van de zeggenschap mag hebben. Hieraan dient in de statuten aandacht te worden besteed. Ook het al dan niet voldoen aan het beloningscriterium blijkt vaak uit de statuten. Uit de statuten van de ANBI moet blijken dat bij opheffing van de ANBI een batig liquidatiesaldo wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling. Dit is volgens de auteur primair een verantwoordelijkheid van de notaris, waarop actief gehandeld dient te worden. De auteur bespreekt vervolgens de mogelijkheden om (formele) gebreken ten aanzien van ANBI’s te voorkomen.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin