Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Kan door uitleg worden afgeweken van de inkortingsvolgorde van artikel 4:87 BW? (JBN 2017/35)

LinkedIn
07-11-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Wanneer de testateur een kind wil onterven is het belangrijk dat hij ook de gevolgen beziet die de onterving heeft voor de verkrijgingen van anderen, met name of sprake is van plaatsvervulling ten gunste van de afstammelingen van het onterfde kind. In de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 6 juli 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:3519) kwam de vraag aan de orde of op de erfdelen die de afstammelingen van de legitimaris verkregen, als eerste moest worden ingekort of dat de regel van art. 4:87 lid 2 BW van toepassing was, derhalve inkorting naar evenredigheid op alle makingen, dus ook op die van anderen dan de afstammelingen van de legitimaris. De rechtbank oordeelt overeenkomstig het laatste. De auteur bespreekt de uitspraak en concludeert dat dit een juiste beslissing is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin