Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De nieuwe wet inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (wetsvoorstel 33987) (JBN 2017/45)

LinkedIn
07-11-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. W.G. Huijgen

De auteur bespreekt de inhoud van het wetsvoorstel waaronder mede de wijziging van de Faillissementswet in dat verband. De omvang van de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen komt aan bod. Beschreven wordt welke goederen en welke schulden tot de nieuwe gemeenschap behoren. Ook wordt aandacht besteed aan de onderneming die buiten de beperkte gemeenschap van goederen valt. Conclusie van de auteur is dat de ondernemer die niet voor verrassingen wil komen te staan, er verstandig aan doet huwelijkse voorwaarden op te maken met zijn echtgenoot. Dit wordt uitgelegd in een voorbeeld. De auteur geeft aan dat er ten aanzien van de aansprakelijkheid van schulden niets wijzigt ten opzichte van de huidige wettelijke gemeenschap. Het verhaal van schulden kent echter nieuwe regels. Deze regeling wordt met voorbeelden besproken, waarbij de auteur opmerkt dat de regeling tal van vragen oproept. Ook de gewijzigde regeling van de draagplicht voor schulden wordt kort besproken. Het wetsvoorstel leidt ook tot afschaffing van de bewijsregel ten aanzien van de staat van aanbrengsten. Het blijft mogelijk een staat van aanbrengsten op te maken, echter aan deze staat komt niet meer een sterke bewijskracht toe. Ook de wijziging van de Faillissementswet komt aan bod. De auteur bespreekt enige aandachtspunten voor de praktijk. Hij stelt vast dat juridische en feitelijke vragen ten aanzien van de nieuwe regeling pas over enkele jaren worden gesteld, wanneer de eerste van deze huwelijken worden ontbonden door overlijden of echtscheiding. De auteur voorspelt dat voortaan een vaststellingsovereenkomst tussen (de rechtsverkrijgenden van) beide echtgenoten zal moeten worden gesloten ter voorkoming van dan wel ter beëindiging van onzekerheid of geschillen. Ook verwacht hij onduidelijkheid over het antwoord op de vraag of goederen en/of schulden reeds voor het aangaan van het huwelijk gemeenschappelijk waren. De auteur bespreekt of de verschuldigde inkomstenbelasting mede de hoogte van een vergoedingsrecht op grond van art. 1:87 BW kan beïnvloeden. De auteur besteedt ook aandacht aan het overgangsrecht.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2017/45.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin