Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Enkele fiscale aspecten van de vierde tranche (Tijdschrift Erfrecht 2017/5)

LinkedIn
08-11-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. dr. W. Burgerhart

De wet tot de wijziging van Boek 1, titel 7 BW en tot aanpassing van de Faillissementswet zal op 1 januari 2018 in werking treden. Met de inwerkingtreding van deze wet is het in 2001 ingezette proces om het Nederlandse huwelijksvermogensrecht te moderniseren afgerond. Hoewel de wijzigingen het huwelijksvermogensrecht betreffen en bovendien deels betrekking hebben op vermogensrechtelijke rechtsverhoudingen tijdens het huwelijk, mag de erfrechtelijke impact van de wetswijziging niet worden onderschat. Zo kan de verandering van de omvang van de wettelijke huwelijksgemeenschap consequenties hebben voor de grootte van de nalatenschap van een echtgenoot indien het huwelijk door overlijden eindigt. In dit artikel staat de auteur stil bij de fiscale consequenties van de wetswijziging. Eerst gaat hij in op een aantal tijdens het wetgevingsproces gestelde fiscale vragen, daarna beziet hij welke mogelijke fiscale neveneffecten kunnen worden opgeroepen door in het bijzonder wijziging van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Tiijdens de Studiemiddag Van algehele naar beperkte gemeenschap van goederen wordt uitvoerig ingegaan op de fiscale gevolgen van de wetswijziging.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin