Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het begrip 'gift' in de Successiewet (WPNR 2017/7165)

LinkedIn
09-11-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. N.C.G. Gubbels

In art. 1 lid 7 SW wordt voor het begrip schenking in de Successiewet verwezen naar het giftbegrip in het Burgerlijk Wetboek (art. 7:186 BW). In haar oratie heeft de auteur verdedigd dat hieruit niet automatisch voortvloeit dat een gift in het Burgerlijk Wetboek dan ook per definitie een gift is voor de toepassing van de Successiewet en vice versa. Hierbij moet direct de kanttekening worden geplaatst dat de Hoge Raad in het 100-jarige bestaan van de schenkbelasting er nimmer blijk van heeft gegeven deze opvatting te delen. Onder het motto ‘de aanhouder wint’, heeft de auteur in haar oratie betoogd dat daarvoor wel aanleiding is. Het betoog beperkt zich niet tot het giftbegrip in de Successiewet. Het giftbegrip speelt in meerdere wetten een rol en dient naar de mening van de auteur telkens te worden ingevuld in het licht van doel en strekking van de betreffende wet. In dit artikel behandelt de auteur kort de diverse andere wetten waarin het giftbegrip een rol speelt en op welke wijze dit begrip in die betreffende wet wordt ingevuld. Ook bespreekt zij enkele situaties waarin er (wellicht) geen sprake is van een gift in de zin van art. 7:186 BW, maar waarin naar haar mening voor de toepassing van de Successiewet wel een schenking ligt besloten.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin