Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

De fictieve schenking van een onderneming bij uittreding uit een vennootschap (WPNR 2017/7165)

LinkedIn
09-11-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. W. Burgerhart

In de in 1919 verschenen vijfde druk van de ‘Sprenger van Eyk’ werd voor het eerst, naast ‘de heffing eener belasting wegens verkrijging door overlijden’, de belasting op de schenkingen onder de levenden, ingevoerd bij de Wet van 20 januari 1917 (Stb. 189), besproken. Voor dit aan de onderneming en de schenkbelasting gewijde artikel keert de auteur terug naar dit handboek, mede om een verband te leggen met de thans geldende regeling waarin onder omstandigheden de verkrijging krachtens fictieve schenking van een onderneming als belastbaar feit voor de schenkbelasting wordt aangemerkt (art. 11 lid 1 SW). Hij schetst de achtergrond en het nut en de noodzaak van deze regeling, brengt de relatie met enkele andere onderdelen van de Successiewet in beeld en sluit af met een conclusie.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin