Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Fictieve schenking van rente (WPNR 2017/7165)

LinkedIn
09-11-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

In dit artikel geeft de auteur een overzicht van een aantal fictieve schenkingen in de Successiewet. Deze hebben tot doel bepaalde gebeurtenissen, die civielrechtelijk niet als een belastbare verkrijging krachtens schenking worden gezien, fiscaal wel als zodanig te duiden. De auteur beperkt zich tot de fictieve schenkingen met betrekking tot rentevergoedingen. Die zijn neergelegd in art. 1 lid 4 SW, art. 9 lid 2 SW en art. 15 SW.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin