Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Huwelijk en schenking (WPNR 2017/7165)

LinkedIn
09-11-2017 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. N.C.G. Gubbels

Over het onderwerp ‘huwelijk en schenking’ is het van wetgevingszijde honderd jaar stil geweest. Dat lag niet aan het ontbreken van aandacht daarvoor in de literatuur. Vooral in de afgelopen vijftien jaar is dit onderwerp veelvuldig in de literatuur aan bod geweest. Ook de Staatssecretaris heeft zich niet onbetuigd gelaten. Zowel in het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M als in een brief aan de Tweede Kamer heeft hij over de gevolgen van het huwelijk voor de Successiewet zijn licht laten schijnen. Centraal in alle bespiegelingen stonden de arresten van de Hoge Raad uit 1959 (BNB 1959/122) en 1971 (BNB 1971/94 en BNB 1971/95). In het jaar waarin de schenkbelasting zijn 100-jarig jubileum viert, komt het kabinet met een wetsvoorstel over de gevolgen van het huwelijk voor de schenk- en erfbelasting. De doelstelling van het wetsvoorstel is volgens de memorie van toelichting rechtszekerheid te bieden en tax-planning tegen te gaan. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, behoort de discussie over de reikwijdte van de arresten van de Hoge Raad tot het verleden. In dit artikel bespreekt de auteur eerst de huidige stand van zaken. Daarna gaat zij in op het voorgestelde art. 1 lid 10 SW, art. 6 SW (schenkbelasting) en art. 11 lid 4 t/m 7 SW (erfbelasting).

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin