Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Verdeling tijdens vereffening (Tijdschrift Erfrecht 2017/6)

LinkedIn
29-12-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. J.Th.M. Diks en mr. dr. N. Lavrijssen

Een erfgenaam een nalatenschap verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden (art. 4:190 BW). Wanneer een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, betekent dit dat de nalatenschap in beginsel moet worden afgewikkeld overeenkomstig de regels van de wettelijke vereffening zoals opgenomen in afdeling 4.6.3 BW. Dit is ook het geval wanneer de rechtbank op grond van art. 4:204 BW een vereffenaar benoemt. De regels van afdeling 4.6.3 BW zijn dwingendrechtelijk van aard. Onder andere is dwingendrechtelijk voorgeschreven dat eerst vereffend moet worden alvorens kan worden overgegaan tot verdeling van de nalatenschap. Dit vloeit voort uit art. 4:222 jo. art. 3:178 e.v. BW. Op 19 mei 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin hij een opening biedt voor een (partiële) verdeling van de nalatenschap alvorens de vereffening is afgerond (ECLI:NL:HR:2017:939). De Rechtbank Gelderland heeft bij uitspraak van 2 augustus 2017 gebruik gemaakt van deze door de Hoge Raad geboden opening (ECLI:NL:RBGEL:2017:4488). In dit artikel beschrijven de auteurs deze ontwikkeling in de rechtspraak en maken zij op dit punt een vergelijking met de executele.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin