Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Het kind, zijn meerouder(s) en het 21ste-eeuwse erfrecht (Tijdschrift Erfrecht 2017/6)

LinkedIn
29-12-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. C. Smit

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft een wettelijke facilitering van het juridisch meerouderschap geadviseerd. Het betreft een regeling waarbij paren vóór de geboorte kunnen bewerkstelligen dat het kind meer dan twee juridische ouders zal hebben. In dit artikel licht de auteur eerst het advies omtrent het juridisch meerouderschap toe. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de inpasbaarheid van het kind en zijn meerouder in het huidige erfrecht. Hierbij worden mogelijke knelpunten in de erfrechtelijke praktijk belicht. Daarna wordt de wenselijkheid van de erfrechtelijke gevolgen getoetst aan de ratio van het Rapport en de ratio’s van relevante erfrechtelijke bepalingen. Aan de hand van deze bevindingen doet de auteur een aanbeveling ten aanzien van het ouderlijk erfdeel in het versterferfrecht.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin