Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

De fiscale facetten van de invoering van de wet tot beperking van de gemeenschap van goederen (FBN 2017/38)

LinkedIn
12-01-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. T.C. Hoogwout

De auteur behandelt enkele fiscale gevolgen van de beperking van de wettelijke gemeenschap. Allereerst komt het vervallen wetsvoorstel in de Overige fiscale maatregelen 2018 aan de orde. Daarnaast besteedt de auteur aandacht aan de heffing van overdrachtsbelasting, wanneer de voorhuwelijkse woning niet gemeenschappelijk is geworden maar na echtscheiding wel aan de andere echtgenoot dient toe te komen.
De auteur besteedt aandacht aan het nieuwe art. 1:95a BW inzake de redelijke vergoeding aan de gemeenschap voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot (dus zowel de ondernemer als diens echtgenoot!) ten behoeve van die onderneming heeft aangewend. Ten aanzien van deze vergoedingen geldt art. 5e lid 2 AWR, zodat de vergoeding bij de ondernemer niet aftrekbaar is en bij de andere echtgenoot niet belast. Art. 3.78 Wet IB 2001 (meewerkaftrek) en art. 3.90 Wet IB 2001 (reële arbeidsvergoeding) zijn niet van toepassing.
Vervolgens bespreekt de auteur de gevolgen van de eigenwoningregeling, waarbij geen aandacht wordt besteed aan een eventueel eigenwoningverleden van een of beide partners. In die situatie heeft het aangaan van een huwelijk in de nieuwe wettelijke gemeenschap geen gevolgen voor de eigenwoningregeling.
Ten aanzien van de aanmerkelijk belangregeling is van belang of de aandelen in de nieuwe wettelijke gemeenschap vallen. Alsdan gelden art. 4.16 lid 1 onder e Wet IB 2001 (fictieve vervreemding) en art. 4.17 Wet IB 2001 (doorschuiving bij einde van het huwelijk anders dan door overlijden) en onder voorwaarden art. 4.17a Wet IB 2001 (doorschuiving bij overlijden).

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2017/38.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin