Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De Europese Erfrechtverordening (WPNR 2018/7183)

LinkedIn
13-03-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. dr. J.H.M. van Erp

Sinds 17 augustus 2015 bepaalt de Europese Erfrechtverordening welk recht een internationale nalatenschap beheerst. Op grond van het Europese recht is een verordening rechtstreeks bindend in de lidstaten. Zij bindt niet alleen de lidstaten, maar ook de burgers onderling.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 12 oktober 2017 een uitspraak gedaan over de erkenning van buitenlandse goederenrechtelijke rechten waarnaar wordt verwezen in een Europese Verklaring van Erfrecht (ECLI:EU:C:2017:755). De kwestie is met name van belang wanneer de inschrijving van zo'n verklaring van erfrecht wordt verzocht in een openbaar register met betrekking tot rechten op onroerende zaken, dat wordt gehouden in een land dat het betreffende goederenrechtelijke recht niet kent, althans waar dit recht niet op dezelfde wijze is geregeld. De auteur bespreekt in dit artikel het arrest en behandelt de uitwerking daarvan voor het Nederlandse goederenrecht.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin