Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Ook voor de reeds (lang) gehuwden kan het huwelijksvermogensregime vanaf 1 januari 2018 zijn gewijzigd (FTV 2018/1)

LinkedIn
16-03-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. De wet beperkt de omvang van de huwelijksgemeenschap die is of zal ontstaan op of na 1 januari 2018. Op grond van het overgangsrecht gelden art. 1:94 en 1:96 lid 3 BW alleen voor deze nieuw ontstane huwelijksgemeenschappen. Door de Wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen worden echter niet alleen artikelen gewijzigd of vervallen verklaard (zoals art. 1:130 BW (oud) inzake de beschrijving), maar wordt er ook een nieuw art. 1:95a BW ingevoerd. Dit nieuwe artikel creëert een vergoedingsrecht voor de situaties dat een onderneming buiten de de gemeenschap valt. Dit kan een onderneming die als eenmanszaak of op naam en voor rekening van een personenvennootschap of een rechtspersoon wordt uitgeoefend. Op grond van art. 68a Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek heeft dit artikel onmiddellijke werking. Er is in de overgangsbepaling van de Wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen voor art. 1:95a BW namelijk geen overgangsrecht opgenomen. Ook voor reeds (lang) bestaande huwelijken kan dit nieuwe vergoedingsrecht een rol gaan spelen, namelijk wanneer een onderneming buiten de huwelijksgemeenschap valt.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2018/1/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin