Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Ook voor de reeds (lang) gehuwden kan het huwelijksvermogensregime vanaf 1 januari 2018 zijn gewijzigd (FTV 2018/1)

LinkedIn
16-03-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. De wet beperkt de omvang van de huwelijksgemeenschap die is of zal ontstaan op of na 1 januari 2018. Op grond van het overgangsrecht gelden art. 1:94 en 1:96 lid 3 BW alleen voor deze nieuw ontstane huwelijksgemeenschappen. Door de Wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen worden echter niet alleen artikelen gewijzigd of vervallen verklaard (zoals art. 1:130 BW (oud) inzake de beschrijving), maar wordt er ook een nieuw art. 1:95a BW ingevoerd. Dit nieuwe artikel creëert een vergoedingsrecht voor de situaties dat een onderneming buiten de de gemeenschap valt. Dit kan een onderneming die als eenmanszaak of op naam en voor rekening van een personenvennootschap of een rechtspersoon wordt uitgeoefend. Op grond van art. 68a Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek heeft dit artikel onmiddellijke werking. Er is in de overgangsbepaling van de Wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen voor art. 1:95a BW namelijk geen overgangsrecht opgenomen. Ook voor reeds (lang) bestaande huwelijken kan dit nieuwe vergoedingsrecht een rol gaan spelen, namelijk wanneer een onderneming buiten de huwelijksgemeenschap valt.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2018/1/1.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin