Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Geregistreerd partnerschap en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (JBN 2018/11)

LinkedIn
28-03-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. W.G. Huijgen en mr. L.M. de Hoog

In het artikel behandelen de auteurs een rechtsvraag die aan hen is voorgelegd. Partijen zijn jaren geleden een geregistreerd partnerschap aangegaan. Nu wensen zij dit geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, zonder het aangaan van huwelijkse voorwaarden. Komen partijen nu in de oude algehele gemeenschap van goederen terecht of in de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen?
Art. 1:80g BW behandelt de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Het huwelijk vangt aan in 2018, op basis waarvan men zou kunnen concluderen dat de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen van toepassing is vanaf de omzetting. Echter, in artikel IV inzake het Overgangsrecht van de nieuwe wettelijke gemeenschap staat dat op een gemeenschap van goederen, ontstaan voor de inwerkingtreding van de wet, art. 1:94 BW van toepassing blijft zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet. De auteurs concluderen voorts dat wanneer dezelfde partners wier geregistreerd partnerschap reeds voor 2018 was geëindigd, opnieuw een geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan, alle gevolgen van dat eerste geregistreerd partnerschap herleven (art. 1:80f BW). In dit geval herleeft derhalve de oude algehele gemeenschap van goederen, tenzij de partners partnerschapsvoorwaarden opmaken.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin