Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903

'Algehele' relatievermogensrechtelijke gemeenschap op eigen risico te betreden (WPNR 2018/7187)

LinkedIn
28-03-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. L.A.G.M. van der Geld en prof. mr. F.W.J.M. Schols

De auteurs behandelen de op 1 januari 2018 gewijzigde wettelijke gemeenschap van goederen in een beperkte gemeenschap (in plaats van een algehele gemeenschap). Op grond van huidig recht is het slechts mogelijk om middels huwelijkse voorwaarden (aangegaan voor de huwelijksvoltrekking) alsnog te trouwen in de ‘oude’ algehele gemeenschap van goederen. Er is een concept wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd waarbij het mogelijk wordt om voor aanstaande echtgenoten een formulier in te vullen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waarmee alsnog gekozen wordt voor de algehele gemeenschap van goederen zoals deze op 31 december 2017 gold. Een bezoek aan de notaris is alsdan niet noodzakelijk.
De auteurs bespreken enkele aandachtspunten van het wetsvoorstel:

  • de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft geen informerende of adviserende functie bij voormelde keuze van de aanstaande echtgenoten;
  • het is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van de aanstaande echtgenoten of zij zich over de gewenste gevolgen van hun huwelijk laten informeren;
  • in de Memorie van Toelichting wordt (ten onrechte) aangegeven dat bij een algehele gemeenschap van goederen er slechts één vermogen aanwezig is;
  • de eventuele voorhuwelijkse schulden van een aanstaande echtgenoot;
  • wordt er uiterlijk één werkdag voor het huwelijk geen keuze gemaakt door de aanstaande echtgenoten, dan geldt de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen;
  • voor een zogenoemde koude uitsluiting zijn nog steeds huwelijkse voorwaarden aangegaan voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking noodzakelijk;
  • de aanstaande echtgenoten kunnen ervoor kiezen om het formulier wel of niet in te laten schrijven in het huwelijksgoederenregister. Aan deze inschrijving zijn griffierechten (thans € 187) verbonden. Wat als de echtgenoten niet voor inschrijving kiezen en vervolgens het door de ambtenaar gewaarmerkte formulier kwijtraken?
Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin