Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Beleggingsvermogen en bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) (KWEP 2018/2)

LinkedIn
06-04-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. drs. J.A. Bult

Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) geldt dat onder bedrijfsopvolging wordt verstaan de verkrijging van een materiële onderneming (art. 35b lid 5 SW). De hoofdregel hierbij is dat beleggingsvermogen niet kwalificeert voor de BOR en ondernemingsvermogen wel. Of sprake is van ondernemingsvermogen wordt bepaald door de regels van de vermogensetikettering. Deze vermogensetikettering vindt in eerste instantie plaats aan de activazijde van de balans. Voor zover de activa (die tot het ondernemingsvermogen behoren) zijn gefinancierd met vreemd vermogen, zal de betreffende schuld behoren tot de passiva van het ondernemingsvermogen. De mate waarin het ondernemingsvermogen is gefinancierd met eigen vermogen of vreemd vermogen is van invloed op de grondslag voor de BOR. In dit artikel bespreekt de auteur achtereenvolgens de inbreng van vermogen, de daaropvolgende herkapitalisatie en de latere onttrekking van vermogen. Allereerst wordt het begrip beleggingsvermogen nader toegelicht en staat de auteur stil bij de relevante wettelijke bepalingen van de BOR in de Successiewet. Centraal in dit artikel staat de besloten vennootschap waarin een materiële onderneming wordt gedreven.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin