Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Vruchtgebruik (eigen) woning: wat te doen? (WPNR 2011/6883)

LinkedIn
20-04-2011 | Categorie: Literatuur

Mr. T.N. Peters van Neijenhof

Met ingang van 1 januari 2010 is het toepassingsbereik van art. 10 Succ.w. aanzienlijk uitgebreid. Deze uitbreiding wordt door velen niet als wenselijk gezien. In deze bijdrage laat de auteur zien dat er mogelijkheden zijn de nadelige gevolgen, die per genoemde datum zijn ontstaan voor niet krachtens erfrecht gevestigde vruchtgebruiken, te beperken. Welke mogelijkheid in de desbetreffende situatie het meest wenselijk is, is afhankelijk van een aantal factoren. De leeftijd van de vruchtgebruiker(s), de waarde van de woning nu en destijds, de in het verleden betaalde koopsom en het aantal jaren dat is verstreken, zijn hierbij bijvoorbeeld van belang. Per individuele situatie zal derhalve moeten worden bekeken wat de beste oplossing is.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin