Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Mogelijk fiscale gevolgen van het verhaalsrecht ex art. 1:96, lid 3, BW (WPNR 2018/7194)

LinkedIn
14-05-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. N.C.G. Gubbels

In dit opinie-artikel constateert de auteur de mogelijk ongewenste fiscale gevolgen van het verhaalsrecht ex art. 1:96 lid 3 BW. Het verhaalsrecht van een crediteur van een van de echtgenoten is voor nieuwe gemeenschappen, ontstaan na 1 januari 2018, beperkt tot de helft van een gemeenschapsgoed. Daarnaast heeft de andere echtgenoot het recht deze helft over te nemen. In de parlementaire geschiedenis is uitdrukkelijk aangegeven dat uitoefening van het verhaalsrecht geen verdeling betreft. Wanneer het overnamerecht derhalve ziet op een onroerende zaak, dan is overdrachtsbelasting verschuldigd. En wanneer het overnamerecht wordt uitgeoefend ten aanzien van aanmerkelijkbelangaandelen, dan is er geen mogelijkheid tot doorschuiving. De auteur hoopt dat de fiscale wetgever hierover snel duidelijkheid schept.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin