Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Vormt een PGB-schuld van erflater een onbekende schuld in de zin van art. 4:194a lid 1 en 2 BW (JBN 2018/23)

LinkedIn
14-05-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De auteur bespreekt de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 15 juni 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:3261). Door de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, die op 1 september 2016 in werking is getreden, is art. 4:194a BW toegevoegd. In die bepaling wordt beoogd een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en behoorde te kennen, te beschermen. Deze erfgenaam kan aan de kantonrechter verzoeken hem te ontheffen van de verplichting de schuld uit zijn eigen vermogen te voldoen. Aan deze bescherming zijn in de wet een aantal voorwaarden opgenomen, de bescherming geldt slechts in uitzonderlijke gevallen. In de uitspraak van de rechtbank wordt beoordeeld of de weduwe van erflater op tijd het verzoek bij de kantonrechter heeft ingediend, nadat zij (na zuivere aanvaarding) met een openstaande PGB-schuld van erflater werd geconfronteerd. Voorts wordt beoordeeld of voldaan is aan de voorwaarde dat de weduwe de schuld niet kende en niet behoorde te kennen. De kantonrechter oordeelt dat gelet op de feiten van de betreffende casus aan deze voorwaarden niet is voldaan. De uitspraak ligt geheel in lijn met de parlementaire geschiedenis van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin