Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden: Nomen est omen of What's in a name? (WPNR 2018/7195)

LinkedIn
25-05-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. T.F.H. Reijnen

De auteur behandelt in dit artikel de vraag wanneer materieel sprake is van huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden zijn: iedere regeling tussen echtgenoten waarbij wordt afgeweken van de vermogensrechtelijke regels die zonder deze regeling tussen de echtgenoten zou bestaan, of waarbij een overeengekomen afwijking ongedaan wordt gemaakt (HR 18 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7004). Van huwelijkse voorwaarden is echter geen sprake:

  • wanneer een tussen de echtgenoten opgemaakte nadere overeenkomst ziet op de feitelijke invulling van de door de bestaande huwelijkse voorwaarden in het leven geroepen rechtsverhouding;
  • in geval van rechtshandelingen die niet zijn gericht op de regeling van de rechtsgevolgen van het huwelijk of rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten als zodanig;
  • in geval van rechtshandelingen met eenmalig effect.

Vervolgens stelt de auteur de vraag of er een bijzonder als huwelijkse voorwaarden opgemaakte notariële akte vereist is. Volgens de auteur kunnen materiële huwelijkse voorwaarden ook zijn opgenomen in een andere notariële akte. Tevens besteedt de auteur aandacht aan de vraag of overeengekomen huwelijkse voorwaarden tussen aanstaande echtgenoten nog gewijzigd kunnen worden en, zo ja, hoe. Met het oog op het nieuwe huwelijksvermogensrecht sinds 1 januari 2018 stelt de auteur dat samenwoners regelingen kunnen treffen in een notariële samenlevingsovereenkomst, welke als huwelijkse voorwaarden kunnen gelden wanneer er in de toekomst een huwelijk wordt aangegaan.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin