Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De werking van art. 12 SW 1956 en de verrekening van schenkbelasting (WPNR 2018/7195)

LinkedIn
28-05-2018 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeiken

De auteur besteedt aandacht aan de eerdere rechtbankuitspraken ECLI:NL:RBDHA:2015:9396 en ECLI:NL:RBGEL:2017:3164, waarin werd geconcludeerd tot een evenredige toerekening van de betaalde schenkbelasting ter verrekening van de erfbelasting bij een overlijden binnen 180 dagen na de schenking. Aanleiding voor het artikel is de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 15 maart 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:1997. Deze rechtbank concludeert namelijk tot een volledige verrekening van de betaalde schenkbelasting met de erfbelasting bij een overlijden binnen 180 dagen na de schenking. Deze rechtbankuitspraak is volgens de auteur juist, alleen de weg ernaartoe niet. De schenkbelasting die is betaald ter zake van de fictieve verkrijging van art. 12 SW, strekt in mindering op de belasting die verschuldigd is ten gevolge van de toepassing van art. 12 SW.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin