Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Verrassende vragen over het levenstestament: is de opsomming van bevoegdheden (in het vermogens- en bestuursrecht) van de gevolmachtigde zinvol? (JBN 2018/30)

LinkedIn
31-05-2018 | Categorie: Literatuur

J.M. van Anken en mr. dr. R.E. Brinkman

Het artikel behandelt twee aspecten van het levenstestament, namelijk wat de waarde en zin is van de in veel levenstestamenten aangetroffen opsomming van specifieke bevoegdheden enerzijds en de werking daarvan in relatie tot banken en gemeentes anderzijds. Aan de hand van een casus wordt deze problematiek behandeld.
Op grond van de wet (art. 3:62 lid 1 tweede zin BW) geldt een algemene volmacht voor alle zaken en alle rechtshandelingen, tenzij ondubbelzinnig uitgesloten. Meestal strekt een levenstestament zich ook uit over daden van beschikking (art. 3:62 lid 1 eerste zin BW). Dat een bepaalde bevoegdheid niet in de opsomming staat vermeld, wil dus niet zeggen dat deze is uitgezonderd. Toch vormt in de praktijk de opsomming een struikelblok, bijvoorbeeld bij banken aangezien in de Algemene Bankvoorwaarden 2017 is opgenomen dat de banken regels en beperkingen kunnen stellen aan vertegenwoordiging. Of bij gemeenten, wanneer de gevolmachtigde een adreswijziging wil doorvoeren. Volgens de Wet Basisregistratie Personen kan een aangifte van adreswijziging worden gedaan door een daartoe aangewezen gemachtigde. Mogen derden (banken, gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars, verhuurders enzovoorts) eisen expliciet in het levenstestament te worden genoemd alvorens een levenstestament te erkennen? Volgens de auteurs niet. Zij pleiten voor een verklaring van levenstestament à la een verklaring van erfrecht en de bijbehorende rechtsbescherming à la art. 4:187 BW.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin