Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Repelsteeltje in het huwelijksvermogensrecht?! (JBN 2018/28)

LinkedIn
31-05-2018 | Categorie: Literatuur

Mr. P. Blokland

De auteur gaat in op het Consultatievoorstel Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen. In het consultatievoorstel wordt voorgesteld dat aanstaande echtgenoten die in plaats van de per 1 januari 2018 ingevoerde wettelijke beperkte gemeenschap van goederen toch voor de algehele gemeenschap van goederen willen kiezen, de dure gang naar de notaris niet hoeven te maken. Zij kunnen in tweevoud een verklaring afleggen jegens de ambtenaar van de burgerlijke stand. De auteur signaleert in het artikel een aantal problemen ten aanzien van het consultatievoorstel:

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft uitdrukkelijk geen inlichtingenplicht.
  • Nergens is vastgelegd dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een bewaarplicht heeft ten aanzien van de afgelegde verklaring.
  • Wanneer de echtgenoten na hun keuze voor de algehele gemeenschap van goederen hun keuze willen terugdraaien, is hiervoor alsnog een gang naar de notaris noodzakelijk, waarbij een beroep dient te worden gedaan op de ‘spijtoptantenregeling’ als bedoeld in het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M.
  • Er is geen verplichting in het consultatievoorstel opgenomen, dat de verklaring moet worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Dit is een keuze van de echtgenoten, waaraan griffierechten ad €187 zijn verbonden.
  • De rechtsbescherming van derden kan in gevaar komen. De echtgenoten hebben er namelijk geen belang bij om de verklaring in het huwelijksgoederenregister in te schrijven, schuldeisers wel.

Volgens de auteur hebben de echtgenoten derhalve met een niet-ingeschreven verklaring een troefkaart in handen die zij naar believen kunnen uitspelen: in geval van schulden, in geval van echtscheiding en in geval van overlijden. De auteur noemt dit het Repelsteeltje-effect. De auteur stelt daarom voor om het consultatievoorstel aan te passen, zodat inschrijving van de verklaring verplicht is en de griffierechten daarvoor komen te vervallen danwel worden verminderd.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin